Överenskommelse                

om samarbete

 mellan Skandinaver på Phuket och Svenskar i Världen

 

 

Svenskar i Världen erbjuder

 • klubbens samtliga medlemmar att anmäla sig kostnadsfritt som prenumerant av vår digitala tidning och nyhetsbrev.
 • klubben att föreslå ämnen att behandla vid Utlandssvenskarnas Parlament.
 • rådgivning till klubbens ledning/kansli, vilket innebär att dessa personer kan vända sig till Svenskar i Världens kansli utan extra kostnad och få rabatt hos våra experter.
 • klubben att använda material från Svenskar i Världen i sitt nyhetsblad och på sin webbplats (med Svenskar i Världen som angiven källa)
 • publicering av information om klubbens program på landsidan för Thailand; http://www.sviv.se/country/thailand/ (förutsatt att klubben informerar Svenskar i Världen om detta i god tid).
 • ett partner-sigill som läggs ut på klubbens webbplats och i övriga kanaler, som ett tecken på att klubben har valt att stödja den enda intresseorganisation som representerar utlandssvenskarna.
 • rösträtt vid Svenskar i Världens årsmöte, där EN representant för klubben är föranmäld till Svenskar i Världen.

 

Skandinaver på Phuket ska

 • informera Svenskar i Världens kansli om klubbens program, i god tid före eventet, för möjlig publicering på sviv.se.
 • anmäla sina medlemmar kostnadsfritt som prenumerant av vår digitala tidning och nyhetsbrev
 • länka till sviv.se från sin webbplats
 • nämna Svenskar i Världen i sammanhang och kanaler som är aktuella och gällande för utlandssvenskar i Thailand
 • publicera information om Svenskar i Världens sommarprogram och andra aktiviteter
 • informera sina medlemmar om medlemskap i Svenskar i Världen, för att stödja den enda intresseorganisationen som är remissinstans för utlandssvenskarna gentemot beslutsfattare och för att få rabatt på rådgivning av våra experter.
 • föreslå ämnen att behandla vid främst Utlandssvenskarnas Parlament.

 

Den årliga avgiften för 2017 är 3000 kr. Förnyelse sker varje kalenderår, och i samband med detta kan den årliga avgiften komma att höjas. Detta erbjudande gäller till och med 2016-10-31.

 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande kopior.

 

------------------------------------------------                                     ------------------------------------------------

Niklas Angerind                                                                                      Karin Ehnbom-Palmquist

Ordförande                                                                                              Generalsekreterare

Skandinaver på Phuket                                                                          Svenskar i Världen